فلانی پته اش روی اب افتاد - شبکه‌ما

ضرب المثل های شیرین فارسی که خیلی از آن ها برای ما مفید هستند و همیشه به کار می بریم ولی متاسفانه نمی دانیم ریشه...

فلانی پته اش روی اب افتاد

دسته بندی ها:
توضیحات:

ضرب المثل های شیرین فارسی که خیلی از آن ها برای ما مفید هستند و همیشه به کار می بریم ولی متاسفانه نمی دانیم ریشه این ضرب المثل ها از کجا امده و گاهی به همین دلیل آن ها را به اشتباه به کار می بریم.

هر گاه راز کسی فاش شود و یا به اصطلاح دیگری تشتش از روی بام افتاده باشد می گوییم که فلانی پته اش روی آب افتاده است یعنی اسرای مگویش فاش و بر ملا گردیده است .انچه را که به عنوان گذرنامه و شناسنامه و بلیط می گوییم قدیم آن را پته می گفتند