موفقیت فیل یکساله از پس 14 شیر - شبکه‌ما

  شیر  ها همیشه موجودات پر گوشت را خیلی دوست دارند که بخورند و شکار کنند به همین دلیل زورشان به بزرگ های آن ها نمی...

موفقیت فیل یکساله از پس 14 شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

شیر  ها همیشه موجودات پر گوشت را خیلی دوست دارند که بخورند و شکار کنند به همین دلیل زورشان به بزرگ های آن ها نمی رسد پس تصمیم می گیرند به دنبال بچه های آن ها بروند.

در این ویدیو نیز 14 شیر می خواهند یک بچه فیل یک ساله را بخورند که این فیل زرنگ نمی گذارد آن ها او را بخورند و فراری شان می دهد .شیر ها حتی بوفالوهای خیلی بزرگ را نیز دوست دارند و شکار می کنند ولی آن ها سریع با هم می شوند و خودشان را نجات می دهند