یکی هست که دیگه نیست - شبکه‌ما

یکی هست این شبا  که هر شب واسه اون می نویسیم و اون خوابه .

یکی هست که دیگه نیست

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی هست این شبا  که هر شب واسه اون می نویسیم و اون خوابه .خیلی بد هست که یکی را که همه دوست داشتیم و به خوب شدن او و سرطانش امیدوار بودیم دیگر پیش ما نباشد و یک دفعه بگویند که دیگر پیشتان نیست.

خیلی یک دفعه ای بود و هیچ کسی انتظارش را نداشت چون هر روز می گفتند که حالش بهتر شده و دعا کنید وقتی می فهمیم که سرطان چقدر بده و چقدر بچه های محک برای این درد زجر می کشند و درد می کشند خیلی بد هست