تزئین هویج به شکل گل - شبکه‌ما

ابتدا یک هویج خوش فرم را انتخاب می کنیم و پوست آن را می کنیم و از بالا آن را چهار گلبرگ با چاقو درست...

تزئین هویج به شکل گل

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابتدا یک هویج خوش فرم را انتخاب می کنیم و پوست آن را می کنیم و از بالا آن را چهار گلبرگ با چاقو درست می کنیم .همیشه ابتدا از قسمت پهن آن شروع می کنیم و گلبرگ ها را می سازیم و سپس آن ها را حالت هفت درست می کنیم و با چاقو می بریم .

سپس زیر این گلبرگ ها را نیز جدا می کنیم که گلبرگ ها برجسته شوند. سپس گلبرگ های قسمت دوم را نیز دقیقا مانند قسمت اول درست می کنیم و حالت می دهیم و به همین ترتیب تا اخر هویج پیش می رویم تا مانند کاج شود