اجرای گیتار زیبا در ایران - شبکه‌ما

  گیتار یکی از موسیقی هایی است که توسط انگلیسی ها اختراع شده است ولی ایرانی یکی از طرفدار های پرو پا قرص این موسیقی هستند...

اجرای گیتار زیبا در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

گیتار یکی از موسیقی هایی است که توسط انگلیسی ها اختراع شده است ولی ایرانی یکی از طرفدار های پرو پا قرص این موسیقی هستند .امروزه اکثر جوان های ایرانی با است ساز یا اشنایی دارند و بلدند

یا خیلی طرفدار این ساز هستند .خیلی ها به خاطر این که صدای خوبی ندارند نمی روند کیتار را یاد بگیرند ولی با دیدن این ویدیو می توانید متوجه شوید که نه تنها صدا لازم نیست بلکه اگر اهنگ را زیبا بزنید خیلی طرفدارانش بیشتر نیز خواهند شد و این ساز دانش اموزان بیشتری خواهد گرفت