اهنگ پرهام ابراهیمی برای مرتضی پاشایی - شبکه‌ما

پرهام ابراهیمی اهنگی به نام معجزه کن راوی عشق را ساخته اند و خوانندگی کرده اند که این را به مرتضی پاشایی که دیروز در...

اهنگ پرهام ابراهیمی برای مرتضی پاشایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

پرهام ابراهیمی اهنگی به نام معجزه کن راوی عشق را ساخته اند و خوانندگی کرده اند که این را به مرتضی پاشایی که دیروز در آبان 93 فوت شدند تقدیم کردند .

در واقع در این ترانه می خواهد بگوید که این مرگ نقطه پایان مرتضی پاشایی نیست و تازه زنده شده است و به زندگی خود باید نفس بدهد .در این دنیا خیلی درد را تحمل کرد و با سرطان جنگید و خم بر ابرو نیاورد .خسته شد بدنش از بس که بدنش درد کشید و حوصله کرد ولی الان راحت شد