اوباما: آمریکا، تنها ابر قدرت جهان - شبکه‌ما

اوباما در یک دانشگاه اعلام کرد که امریکا در مقابل جامعه جهانی مسئول است .

اوباما: آمریکا، تنها ابر قدرت جهان

دسته بندی ها:
توضیحات:

اوباما در یک دانشگاه اعلام کرد که امریکا در مقابل جامعه جهانی مسئول است .امریکا به عنوان یگانه  ابر قدرت مسوئلیت های منحصر به فرد دارد که با خرسندی آن ها را می پذیرد .

ما مبارزه جهانی برای نابودی تروریسم را رهبری می کنیم. مبارزه با ابولا در غرب افریقا. مخالف جهانی با تجاوز روسیه با اکراین را نیز رهبری می کنی. ما منقدیم مردم و افریقا باید در صلح باشد و در اسیا نیز باید بر اساس اتحاد های استوار که به آن ها پایبندیم محل صلح امیزی بر قرار شود