دوربین مخفی افتادن - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی افتادن   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی افتادن

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی افتادن   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی در ابتدای کار شما دو دختر را می بیند که لباسی مشابه هم پوشیده اند و در حال انجام امتحانی با نام تراست تست می باشند.

یکی از دختر ها خود را رها می کند و دختر دیگر او را از پشت می گیرد تا به زمین نیفتد.

قبل از انجام این کار انها میزی را آماده می کنند که با فیبر درست شده است و پارچه ای نیز روی آن می اندازند تا معلوم نباشد.

حال از افرادی که در حال عبور هستند می خواهند که در امتحان انها  شرکت کنند یکی از دختر ها برای انجام حرکت افتادن به پیش افراد داوطلب می رود

 در همین لحظه دختری دیگر می آید و درخواست می کند تا او این کار را انجام دهد او چشمهایش را می بندد و به جای اینکه به عقب خود را بیندازد به جلو و روی میز می اندازد.

واکنش افراد وقتی می بینند که میز می شکند جالب و خنده دار می باشد.