آموزش دوخت کت بدون الگو - شبکه‌ما

برای دوخت این لباس زمستانی نیاز به الگو نداریم . ابتدا لباس سایز خود را روی پارچه قرار داده و بش بزنید .

آموزش دوخت کت بدون الگو

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای دوخت این لباس زمستانی نیاز به الگو نداریم . ابتدا لباس سایز خود را روی پارچه قرار داده و بش بزنید . بای یقه قسمت افتاده ی یقه را روی دولای پارچه قرار داده و برش بزنید . برای جیب ها هم کف دست خود را روی پارچه قرار داده و دور تا دور با صابون علامت زده و چهار عدد برش بزنید .

از پانزده سانتی حلقه علامت زده و جیب ها را به بالاتنه سنجاق می کنیم . دوخت را انجام داده و دو تا چرت در طرفین جیب می زنیم . حال دور تا دور کار را سنجاق زده و دوخت می کنیم . یقه را از کناره ها دوخت و بر روی بالتنه سنجاق می زنیم و با دوخت یقه کار ما پایان می پذیرد .