توزیع شیر رایگان در مدارس - شبکه‌ما

سی و پنج میلیارد تومان برای بازگشت شیر به مدارس تهران ، هزینه شده است .

توزیع شیر رایگان در مدارس

دسته بندی ها:
توضیحات:

سی و پنج میلیارد تومان برای بازگشت شیر به مدارس تهران ، هزینه شده است . از بیست و هفتم آبان ماه توزیع نمادین در مدارس تهران انجام خواهد شد و از عفته ی اول آذر ماه ، به طور رسمی این عملیات آغاز خواهد شد .

به گفته ی آموزش و پرورش این توزیع بای مدارس دوره ی ابتدایی و متوسطه ی اول انجام خواهد شد و دولتی و غیر دولتی هم نداره . این توزیع قرار بود از اول مهرماه انجام شود که با کمی تاخیر همراه بوده است . در واقع برای هر دانش آموز در یکسال هفتاد نوبت شیر توزیع خواهد شد . بنابراین گزارش توزیع شیر در شش ماه اول سال تحصیلی خواهد بود .