اولین تجربه کارگردانی شهاب حسینی با 38 نقش همزمان - شبکه‌ما

  شهاب حسینی با ساخت این فیلم علاوه بر تجربه اولین کارگردانی خود بازی در 38 نقش را نیز تجربه کرده است.

اولین تجربه کارگردانی شهاب حسینی با 38 نقش همزمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

شهاب حسینی با ساخت این فیلم علاوه بر تجربه اولین کارگردانی خود بازی در 38 نقش را نیز تجربه کرده است.

نظرهای مردم درباره این فیلم به این صورت است که می گویند به گونه ای این فیلم مدرن بود و در مورد سنت و ادبیات و تاریخ و همه چیز بوده است .

بیژن امکانیان این بازیگر خوب کشورمان نیز درباره این فیلم می گوید :احساس کردم که شهاب حسینی با دلش این فیلم را بازی و کارگردانی کرده است .بیشتر انتقادات این فیلم نیز از همین حرف دل شهاب حسینی می باشد