شاهزاده خانوم های زیبا در دنیای یخی - شبکه‌ما

  اخرین ضربه مجسمه سازان بر پیکر های قرمان های افسانه ای در بلژیک و سردترین نمایشگاه شهر زده شد.

شاهزاده خانوم های زیبا در دنیای یخی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

اخرین ضربه مجسمه سازان بر پیکر های قرمان های افسانه ای در بلژیک و سردترین نمایشگاه شهر زده شد.

هر سال بهترین های دنیای یخ و مجسمه این جا جمع می شوند .موضوع نمایشگاه امسال شخصیت های کودکان می باشد .در بالاترین قسمت شهر زیبای خفته با نرده هایی از قلب های یخی و دروازه هایی که بر روی شاهزاده بسته شده است.

بیرون این قلعه نیز آلیس در سرزمین عجایب و پری دریایی پشت به قلعه که قرار است شاهزاده قصه ها را بیاورد نشسته هستند .کمی آن طرف تر نیز پینوکیو با شخصیت های کارتونی دیگر قرار دارند