صدمین سالگرد ستارخان - شبکه‌ما

به هنگام پیروزی انقلاب مشروطیت ستار خان قرچه داغی شهروندی عادی اما عدالت خواه است که کارنامه پربار از جوان مردی و همایت از مال...

صدمین سالگرد ستارخان

دسته بندی ها:
توضیحات:

به هنگام پیروزی انقلاب مشروطیت ستار خان قرچه داغی شهروندی عادی اما عدالت خواه است که کارنامه پربار از جوان مردی و همایت از مال باختگان و فقیران دارد.ستار خان با سوار داران  مسلح خود هم چون عیاران دوران کهن به مقابله با دزدان و گردنه گیران و گاه به مبارزه می پردازد.

تقسیم گندوم سیلو های شهر میان گرسنه های شهری نمونه از تلاش ستار خان در سطح شهر برای حفظ جان و امنیت شهروندان شهر تبریز بود که افزایش محبوبیت عامه را برای او به همراه آورده بود