فیلترینگ هوشمند در ایران اجرایی می شود - شبکه‌ما

فیلترینگ هوشمند طرحی است که این روزهاهمه بر اهمیت آن تاکید دارند.

فیلترینگ هوشمند در ایران اجرایی می شود

دسته بندی ها:
توضیحات:

فیلترینگ هوشمند طرحی است که این روزهاهمه بر اهمیت آن تاکید دارند.آقای واعظی وزیر ازتباطات و فناوری اطلاعات می گوید:

یکی از موضوعات بسیار مهم بحث فیلترینگ هوشمند هست که مورد درخواست خانواده ها می باشد .کلید این نوع فیلترینگ از سال 1389 زده شده است حالا پس از 4 سال کش و قوس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات عملی خود را درباره آن بخصوص در بحث شبکه های اجتماعی آغاز کرده است

تا یک ماه آینده بخشی از این فیلترینگ اغاز می شود و سپس در 3 ما بعد و در نهایت تا 6 ماه دیگر به طور کامل فیلترینگ صورت می گیرد