زمان زایمان - شبکه‌ما

تاریخ زایمان به این صورت است که اگر مادر قبل از بارداری تاریخ قاعده های مشخصی داشته است می تواند همان زمان تاریخ خوبی برای...

زمان زایمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

تاریخ زایمان به این صورت است که اگر مادر قبل از بارداری تاریخ قاعده های مشخصی داشته است می تواند همان زمان تاریخ خوبی برای محاسبه زمان زایمان باشد.

در صورتی که تاریخ های قاعدگی خود قبل از بارداری را نمی داند و یا یادش رفته و قاعدگی منظمی نداشته بهتر است که در طول سه ماهه اول بارداری سونوگرافی  دقیق برای زمان تعیین سن جنین داشته باشد.جنین هرچه بزرگتر می شود تعیین تاریخ زایمان دقیق در نمی اید و ممکن است اشتباهاتی پیش بیاید .پس حتما سونوگرافی را به موقع انجام دهید