شعر خوانی یاسین کوچولو - شبکه‌ما

یاسین کوچولو رو دیگه این روز ها همه ما می شناسیم .یک پسر بچه شوخ و شیطون و سر زبون دار .

شعر خوانی یاسین کوچولو

دسته بندی ها:
توضیحات:

یاسین کوچولو رو دیگه این روز ها همه ما می شناسیم .یک پسر بچه شوخ و شیطون و سر زبون دار .می توان گفت که این پسر بچه دست امیر محمد را از پشت بسته است .

این بار یاسن کوچولو می خواد برای ما یه شعر خوشگل با لهجه اراکی بخونه: تو که بیننده برناممونی به مو خوب گوش بده تا جا نمونی ,  مو هستوم توی خونه تک و تنها دیگه خسته شدم از این لا اون لا ,  اخه تا کی برم تو کوچه بازی ,  تا کی سرگرم بشم با خونه سازی