عنکبوتی که مارمولک می خورد - شبکه‌ما

تا به حال عنکبوتهای کوچک را هزاران بار  به چشم دیده ایم که تار درست می کنند.

عنکبوتی که مارمولک می خورد

دسته بندی ها:
توضیحات:

تا به حال عنکبوتهای کوچک را هزاران بار  به چشم دیده ایم که تار درست می کنند.این تارها برای به دام انداختن حشرات دیگر می باشد .حشراتی مانند پشه و مگس و زنبور.هرچقدر این عنکبوت ها بزرگتر می شوند در واقع غذاها ی آن ها نیز بیشتر می شود

عنکبوت های بزرگ با حشرات کوچک سیر نمی شوند. آن ها باید موجودات بزرگتری را برای خود انتخاب کنند.یکی از این عنکبوت ها را در این جا می بینیم که یک موجود بزرگتر تر خودش که مارمولک هست را  می خورد