دستگیری کیف قاپ حرفه ای - شبکه‌ما

اخیرا بر اساس چند فقره شکایتی که بر اساس  پایگاه هفتم پلیس اگاهی واصل شده بود.

دستگیری کیف قاپ حرفه ای

دسته بندی ها:
توضیحات:

اخیرا بر اساس چند فقره شکایتی که بر اساس  پایگاه هفتم پلیس اگاهی واصل شده بود.این پلیس ها متوجه شدند که یک گروه چهار نفره که در واقع در هر موتور دو نفر قرار داشته است در سطح شهر تردد می کنند .

کسانی را که با تلفن های مدل بالا صحبت می کنند و یا احتمال می دهند که پول نقد دارند را با زود قمه و چاقو از آن ها دزدی می کردند .دستور قضایی این بوده است که تصویر این افراد بدون پوشش در صدا سیما پخش شود تا همه آن ها را بشناسند