محمد علیزاده از پاشایی می گوید - شبکه‌ما

  محمد علیزاده یکی از خواننده های خوب کشورمان می باشد و پس از مرگ دوست عزیزش مرتضی پاشایی گفتگویی زنده در شبکه 3 داشت.

محمد علیزاده از پاشایی می گوید

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

محمد علیزاده یکی از خواننده های خوب کشورمان می باشد و پس از مرگ دوست عزیزش مرتضی پاشایی گفتگویی زنده در شبکه 3 داشت.

محمد علیزاده می گوید من دارم ز متانت و اخلاق خوب مرتضی می سوزم که دیگر در میان ما نیست.همیشه کسی را دوست داشتم کنارم باشد مرتضی پاشایی بود و به او افتخار می کند.از مردمی که در بیمارستان از او سوال می کردند و ایشون جواب سر بالا می داده معذرت خواهی می کند چون در اوضاع خوبی برای پاسخ به آن ها نداشته است