رئیس فدراسیون قایقرانی سرپرست اسکی شد - شبکه‌ما

  اگر به هر دلیلی فدراسیونی بدون سرپرست می ماند لا قل یک نفری را سر پرست فدراسیون بگذارید که یک  سر رشته ای از آن...

رئیس فدراسیون قایقرانی سرپرست اسکی شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

اگر به هر دلیلی فدراسیونی بدون سرپرست می ماند لا قل یک نفری را سر پرست فدراسیون بگذارید که یک  سر رشته ای از آن ورزش داشته باشد .

نه مثل فدراسیونی مانند اسکی که حدود 10 ماه هست که در اختیار یکی از مسئولات قایق رانی است و یا همین تنیس که قبل از انتخاباتش با سر پرستی یک پیش کسوت هند بال اداره می شد . فدراسیون تنیس می گویند که از تنیس هیچ گونه سر رشته نداشتند با اینکه بازی می کردند ولی فقط جنبه تفریحی بود نه حرفه ای