نوازش - شبکه‌ما

دنیای بی نوازش دنیای نا آرامی است .

نوازش

دسته بندی ها:
توضیحات:

دنیای بی نوازش دنیای نا آرامی است . چند نوع نوازش داریم که در این جا مطرح می کنیم و حتما این نوازش ها را برای خانواده خود انجام بدهید تا  تاثیرش را در زندگی خود ببینید

اولین نوازش نوازش کلامی است .بهترین نوازش کلامی سلامی است که تکراری و از روی عادت نباشد. دومین نوازش غیر کلامی است یعنی همین که لپ کودکان را می کشیم .

نوازش کلامی منفی و مثبت داریم پس  اگر می توانیم بگوییم که غذا شور بود خیلی بهتر از این هست که هیچی نگوییم.