والدین سخت گیر یا اسان گیر - شبکه‌ما

والدین ما این روز ها یا خیلی سخت گیر هستند و یا خیلی اسون گیر .یا باید از این طرف بوم بیفتن سا اون طرف.

والدین سخت گیر یا اسان گیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

والدین ما این روز ها یا خیلی سخت گیر هستند و یا خیلی اسون گیر .یا باید از این طرف بوم بیفتن سا اون طرف. بعضیاشون انقدر سخت گیر هستند که به همه چیز گیر می دهند مانند یک منگنه کامل .

حالا بعضی از خانواده ها خیلی اروم و خونسرد و اسان گیر هستند و هرچی بچه ها بگویند چشم می گویند و در واقع نه نمی توانند بگویند  .حالا از روی ترس هست یا اینکه دلشان نمی اید ما نمی دانیم !هیچ کدوم از این رفتار ها خوب نیست