خواص کشک - شبکه‌ما

کشک یک ماده غذایی است که به دلیل سنتی از جوشاندن دوغی است که کره آن گرفته می شود ولی در صنایع غذایی به صورت...

خواص کشک

دسته بندی ها:
توضیحات:

کشک یک ماده غذایی است که به دلیل سنتی از جوشاندن دوغی است که کره آن گرفته می شود ولی در صنایع غذایی به صورت مایع است و مستقیما از شیر تولید می شود.

شاید بتوان گفت کشک جزو مواد غذایی است که مختص ایرانی است .فلسفه وجودی کشک بر می گردد به زماان های خیلی دور که انسان فراورده های زیادی مانند شیر و داغ داشت ولی جایی برای نگهداری آن نداشت .به همین صورت تصمیم گرفتند که کشک را درست کنند که بتوانند این مواد را بیشتر نگهداری کنند