آموزش بافت مو به شکل دم ماهی - شبکه‌ما

موها را شانه زده و از پشت با کش به صورت دم اسبی ببندید .

آموزش بافت مو به شکل دم ماهی

دسته بندی ها:
توضیحات:

موها را شانه زده و از پشت با کش به صورت دم اسبی ببندید . موها را به دو قسمت کرده و شاخه ای کوچک از کناره ی آنها جدا کنید . به طوری که از روی مویی که آن شاخه را جدا کردید عبور و با موی دوم قاطی شود . با سمت دیگر نیز این کار را تکرار کنید .

در رج دوم ، دو شاخه از کناره ها را جدا کرده و نگه دارید . دوباره از کناره ها شاخه ای را جدا و به دومی قاطی کنید . درست همان کاری که در رج اول انجام دادید . در رج سوم . شاخه ای را دوباره جدا کرده و شاخه ای را که قبلا در رج دوم نگه داشته بودید از زیر آن رد کنید . و شاخه ی جدید را باز جدا نگه دارید . در رج بعدی دوباره یک بافت را مانند رج اول انجام داده و در رج بعدی باز روش قبلی را تکرار می کنیم. در ادامه همراه با ما باشید .