تبلیغ مزدا سال 1357 - شبکه‌ما

تبلیغ اتومبیل مزدا ساخت ایران مدل های 929 و 808 را در این ویدیو تبلیغ می کنند.

تبلیغ مزدا سال 1357

دسته بندی ها:
توضیحات:

تبلیغ اتومبیل مزدا ساخت ایران مدل های 929 و 808 را در این ویدیو تبلیغ می کنند.این ویدیو ساخته ی بهروز به نژاد با حضور فرانه تائیدی و فیلمبرداری و تدوین خاچیک هاکوپیان و تریشن نیز فریدون دائمی می باشد.تولید شده در استودیو خاچیک سال 1356 و سال 1357 این ویدیو پخش می شده است .

تبلیغ های قدیمی با تبلیغ های امروزی کلی فرق داشته اند که با دیدن این ویدیو به پیشرفت این ویدیو ها پی خواهید برد هرچه باشد این ویدیو ها برای 30 40 سال پیش هستند  !