تخلف سایه هتل ارنیا بر رودخانه جاجرود - شبکه‌ما

  پیگیری تخلف صورت گرفته در برج هتل ارنیا در حریم  رودخانه جاجرود یک ساله شد.

تخلف سایه هتل ارنیا بر رودخانه جاجرود

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

پیگیری تخلف صورت گرفته در برج هتل ارنیا در حریم  رودخانه جاجرود یک ساله شد.دیروز رئیس کمیسیون مجلس با چند نفر از مدیران دیگر  جلسه گذاشتند تا پیگیر خرابی این برج هتل شوند.

این برج هتل در بیش از 70 متر در حریم رودخانه قرار گرفته است و باید رفع تصرف شود .7 طبقه نیز مازاد بر مصوبه ساخته شده است .علاوه بر این 9 طبقه دیگر نیز از وقف مجوز دارد که این نیز یک نوع تخلفی دیگر محسوب می شود.تا چند روز آینده اسم متخلفان دیگر را نیز معرفی می کنند