پس گرفتن شکایت از علی دایی - شبکه‌ما

دیشب وزیر ورزش با پیش کسوتان پرسپولیس جلسه داشت .در همان جلسه گفت که شکایتش از علی دایی را پس می گیرد.

پس گرفتن شکایت از علی دایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

دیشب وزیر ورزش با پیش کسوتان پرسپولیس جلسه داشت .در همان جلسه گفت که شکایتش از علی دایی را پس می گیرد.وزیر به این دلیل شکایت کرده بود که علی  دایی بعد از برکناری اش از پرسپولیس گفت وزارت ورزش من را بر کنار کرد

خدا رو شکر هرچه بود ختم به خیر شد و شکایت خودشان را از علی دایی استرداد کردند

قبل از آن نیز علی دایی از شکایت خود در برابر مایلی کهن گذشت .فعلا دیگر هیچ کدام از ورزش کاران ما از هم شکایت ندارند