دلیل بچه دار نشدن شبنم قلی خانی - شبکه‌ما

  شبنم قلی خانی مدت 7 سال هست که ازدواج کرده و هنوز مادر نشده است.

دلیل بچه دار نشدن شبنم قلی خانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

شبنم قلی خانی مدت 7 سال هست که ازدواج کرده و هنوز مادر نشده است.او می گوید : حس مادری در وجود هر خانمی نهفته هست منتها چون چند سال اول مشغول کار بودم و سخت بود..در خارج نیز مجبور بودم که با شرایط کنار بیام و شرایط تا به حال جور نبوده ولی مادر شدن را دوست دارد و می خواهد تجربه کند .

شبنم قلی خانی در مورد نقشش در حضرت مریم می گوید به دلیل مذهبی بازی کردن نتوانستم در نقشی دیگر بازی کنم ولی ازین پس دوست دارم هر نقشی را اجرا کنم