انداختن دندان به روش جدید - شبکه‌ما

  همه ما یک روزی کودک بوده ایم و اولین دندانمان در سن 6 تا  7 سالگی لق شده است .

انداختن دندان به روش جدید

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

همه ما یک روزی کودک بوده ایم و اولین دندانمان در سن 6 تا  7 سالگی لق شده است .یا خودمان دندان را می کندیم و یا خانواده ها آن را در می آوردند . با یک روش جالب و جدیدی در این ویدیو اشنا می شنویم که بر پیشانی بچه می زنند تا دندانش بیفتد

دندان ها همیشه با خونریزی جزئی بعد از کنده شدن روبرو می شود.بهتر است همیشه بگذاریم خود دندان بیفتد و سپس هیچ به آن دست و یا حتی زبان نزنیم که کج در نیایند