لباس جدید ابولا - شبکه‌ما

لباس های محافظی در برابر بیماری ابولا ساخته اند که مثل اینکه با این کار دیگر نیازی نیست که بیمار را قرنطینه کنیم چون که...

لباس جدید ابولا

دسته بندی ها:
توضیحات:

لباس های محافظی در برابر بیماری ابولا ساخته اند که مثل اینکه با این کار دیگر نیازی نیست که بیمار را قرنطینه کنیم چون که بیماری ابولا یک بیماری واگیر دار است .

 از این طریق باعث می شود که دیگر فرد در جامعه بیاید ولی منتها هنوز این روش تست نشده است ولی حتما این همه لباسی که دارند می سازند اثر می گذارد وگرنه چند تا بیشتر برای تست درست نمی کردند و این لباس یکسره می باشد و کل اندام را می گیرد که می تواند خیلی مفید باشد