خلق هنری ماکت استان گلستان - شبکه‌ما

ماکت در ابعاد کوچک استان گلستان با دست های یک بازنشسته خلاق منابع طبیعی ساخته شده است.

خلق هنری ماکت استان گلستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماکت در ابعاد کوچک استان گلستان با دست های یک بازنشسته خلاق منابع طبیعی ساخته شده است.طراحی این ماکت بر اساس نقشه های جغرافیایی و طبیعت گلستان می باشد

یک سال در این نقش یک کیلو متر یا هزار متر در طبیعت است .کلیه توانایی ها و پتانسیلی که در استان داریم در این ماکت اجرا شده است.بیش از 4 هزار لایه برش داده شده و روی هم منتقل گردیده است .مدیران محترم استان نیز اگر فرصتی برای رفتن به آن منطقه نداشته باشند می توانند در روی این ماکت طراحی را انجام دهند