میمون ورزشکار - شبکه‌ما

میمون ها خیلی از کارهایشان شبیه انسان هاست.

میمون ورزشکار

دسته بندی ها:
توضیحات:

میمون ها خیلی از کارهایشان شبیه انسان هاست.در واقع خیلی باهوش هستند و با انسان ها نیز خیلی خوب رابطه بر قرار می کنند

در این ویدیو میمون ورزشکاری  وجود دارد که خیلی سریع و صحیح دراز نشست و شکم می رود.خیلی ها هستند که دوست دارند حیوانات ان ها سالم و سلامت باشند و مانند این میمون چیزهای خوبی یاد بگیرند.با این حال افرادی هستند که از این حیوانات سو استفاده می کنند و آن ها را اذیت می کنند .حتی میمون ها را سیکاری می کنند و آن ها را وادار به گدایی می کنند