فردوسی پور از سرطان می گوید - شبکه‌ما

امار بالای سرطان این روزها در کشور بسیار نگران کننده هستوحتما افرادی در کنار شما هستند که سرطان داشته باشند.

فردوسی پور از سرطان می گوید

دسته بندی ها:
توضیحات:

امار بالای سرطان این روزها در کشور بسیار نگران کننده هستوحتما افرادی در کنار شما هستند که سرطان داشته باشند.خیلی از هنرمندان و عزیزان کشورمان بر اثر سرطان جان خود را از دست می دهند . همه ما باید دست به دست هم دهیم تا عامل این بیماری از جمله الودگی ها را کم کنیم

در افزایش شیوع سرطان ما رتبه اول را در دنیا داریم.این اتفاق خیلی تلخ و ناراحت کننده ای است .امیدواریم جلوی این بیماری هر چه زودتر گرفته شود .عوامل این بیماری الودگی هوا و آب و پارازیت و خیلی چیزها می باشد