این کودک موهایش را به سرطانی ها داد - شبکه‌ما

  دختر بچه با محبت و با احساسی را در این ویدیو می بینیم که موهای عروسک خود را به ارایشگر می دهد تا کوتاه کند...

این کودک موهایش را به سرطانی ها داد

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

دختر بچه با محبت و با احساسی را در این ویدیو می بینیم که موهای عروسک خود را به ارایشگر می دهد تا کوتاه کند و به بچه های سرطانی هدیه کند

سپس این کودک از ارایشگر می خواهد موهایش را کوتاه کند و آن ها را به کودکان سرطانی هدیه بدهد.اسم این کودک امیلی است و می گوید من موهایم بلند هست و دوست دارم آن ها را هدیه بدهم.او می گوید با موهای کوتاه هم زیبا هستم.سپس ارایشگر موهای زیبای این دختر را کوتاه می کند .به راستی که دختری مهربان و زیبایی است