رانندگان وحشتناک تانکر عراقی در ایران - شبکه‌ما

  تانکرهایی که تخت گاز و بدون توجه به تابلوها و قوانین راهنمایی و رانندگی ایران در مسیر ها در  حال تردد هستند .

رانندگان وحشتناک تانکر عراقی در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

تانکرهایی که تخت گاز و بدون توجه به تابلوها و قوانین راهنمایی و رانندگی ایران در مسیر ها در  حال تردد هستند .روزانه شاهد تردد بالغ بر 950 دستگاه کامیون و تانکرهای عراقی هستیم .

مردم می گویند در غروب ها اصلا قانون را رعایت نمی کنند و سرعتشان خیلی زیاد می شود . تصادفات و تلفات انسانی توسط این کامیون ها بسیار بوده است

الودگی زیست محیطی و افزایش زمان مسافرت نیز حاصل تردد این ماشین ها بوده است . این جاده تحمل این همه خودرو را ندارد