آموزش بافت موی بلند با روبان - شبکه‌ما

ابتدا سه شاخه مو از جلوی سر جدا کنید . شاخه ی چهارم را هم کمی پایینتر از آن وارد بافت کنید .

آموزش بافت موی بلند با روبان

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابتدا سه شاخه مو از جلوی سر جدا کنید . شاخه ی چهارم را هم کمی پایینتر از آن وارد بافت کنید . سه شاخه ی اولی را با هم بافت کرده و بعد شاخه ی چهارم را وارد بافت کنید . باز شاخه ی جدیدی را برداشته و سه شاخه ی قبلی را بعد از یک بافت با وارد کردن شاخه ی پنجم بافت را ادامه دهید .

بافت را تا انتها انجام داده و با کش می بندیم . با طرف دیگر سر نیز همین کار را تکرار می کنیم . حال با کمک روبان قرمز و هر رنگ دلخواهتون دو بافت رو از کناره ها بصورت ضربدری به هم متصل کنید . انتهای کار روبان را گره زده و دو کش را باز کنید و با هم با روبان تزئین کنید . و با ما همراه باشید .