آموزش ساخت قاب عکس اسب کوتوله - شبکه‌ما

ابتدا الگو ها را برش زده و داخل بدن اسب را خالی کرده و با نوار تزئینی تزئین می کنیم .

آموزش ساخت قاب عکس اسب کوتوله

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابتدا الگو ها را برش زده و داخل بدن اسب را خالی کرده و با نوار تزئینی تزئین می کنیم . این قسمت برای قرار دادن عکس مان خواهد بود . دم را به بدنه چسبانده و با کمک مهره های تزئینی روی آن را تزئین و با گل های تزئینی تزئین کنید .

بشی را به صورتی که در فیلم می بینید انجام داده و بافت کنید و انتهای آن را باز گل تزئینی بزنید و به عنوان یال اسب به تکه ی سر  بچسبانید . الگوی سر را نیز برش زده و چشم متحرک و پلک مصنوعی را به آن می چسبانیم و به بدنه متصل می کنیم . قسمت مرز بین سم اسب و پاها را نیز با مهره پر می کنیم . خب کار ما تمام شد . تصویر مورد نظر را داخل قاب قرار دهید . و با ما همراه باشید .