زنگ خطر وزنه برداری - شبکه‌ما

  دو نشان  طلا و و یک نقره و یک برنز تنها دست اورد مردان  ایرانی در قزاقستان  بود.

زنگ خطر وزنه برداری

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

دو نشان  طلا و و یک نقره و یک برنز تنها دست اورد مردان  ایرانی در قزاقستان  بود.دست آوردی که خود به خود زنگ خطر را برای وزنه برداری ایران به صدا در آورد این بار بهداد سلیمی هم نتوانست اتفاقات عجیب و غریب این رشته ورزشی در یک سال گذشته پشت مدال برنزش پنهان کند

بهداد سلیمی می گوید من شرمنده مردم شدم.امیدوارم تلنگری باشد برای مسئولین که با هیچ نمی شود قهرمانی را حفظ کرد .او در واقع به حمایت نیاز دارد .رئیس فدراسیون نیز تحمل این مدال ها را نداشت