زنگ کتابخوانی - شبکه‌ما

  باز خوانی سرگذشت زنگ کتاب خوانی یک سال بعد از به صدا در آمدن اتفاق افتاد .

زنگ کتابخوانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

باز خوانی سرگذشت زنگ کتاب خوانی یک سال بعد از به صدا در آمدن اتفاق افتاد .زنگ مهر 92 رئیس جمهور از وزیر آموزش و پرورش خواست ساعتی را در طول هفته یا ماه  به کتاب خوانی اختصاص دهید .

مهر 93 وزیر گفت : نظرات رئیس جمهور را عملی کردیم به این صورت که از زنگ فارسی کم شود و زنگ کتاب خوانی به آن اضافه شود.زنگ فارسی دانش اموزان یک ساعت کم شد ولی زنگ کتاب خوانی به آن ها اضافه نشد .معام ها می گویند تعداد دانش آموزان زیاد هست و وقت برای کتاب خوانی نداریم