خاکسپاری مرتضی پاشایی در شب - شبکه‌ما

  این فیلم تنها ویدیوی منتشر شده از مراسم خاکسپاری مرتضی پاشایی می باشد .

خاکسپاری مرتضی پاشایی در شب

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

این فیلم تنها ویدیوی منتشر شده از مراسم خاکسپاری مرتضی پاشایی می باشد . سید جواد هاشمی بازیگر خوب کشورمان می گوید : من دوست صمیمی مرتضی پاشایی نبودم ولی با ترانه هاش کارهای او جوری به دلم نشست و این باعث شد مانند یکی از دوستان خیلی خیلی نزدیک او کنارش باشم .

به امید روزی که قدر هنرمندان و عزیزان خودمان را وقتی زنده هستند بدانیم.دست از مرده پرستی برداریم و بیشتر به فکر زنده ها باشیم .ختم مرتضی پاشایی یکی از شلوغ ترین و بی سابقه ترین ختم های هنرمندان در ایران بوده است