پیر زورخانه ایران - شبکه‌ما

  به بهانه تقدیر از پیشکسوت های ورزش زور خانه ای در مشهد به سراغ مرشد قدیمی و شناخته شده رفتیم .

پیر زورخانه ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

به بهانه تقدیر از پیشکسوت های ورزش زور خانه ای در مشهد به سراغ مرشد قدیمی و شناخته شده رفتیم .حاج عباس شیر خدا بیش از 80 بهار می باشد که از عمر او می گذرد .او می گوید در سال 1312 در بازارچه سعادت به دنیا آمدم .

استاد عباس شیر خدا بیش از 50 سال هست که با رسانه های ملی همکاری دارد و خیلی از ماها صدای این مرشد پیشکسوت را صبح ها از رادیو می شنویم و با آن ورزش می کنیم .این یعنی نیم قرن خاطره .