مذاکرات هسته ای ایران در برابر امریکا - شبکه‌ما

 اعضای ارشد کمیته فنی مجلس از جمله نماینده دموکرات در سخنان افتتاح جلسه و لزوم تایید کنگره در مورد کاهش تحریم ها تاکید داشتند .

مذاکرات هسته ای ایران در برابر امریکا

دسته بندی ها:
توضیحات:

 اعضای ارشد کمیته فنی مجلس از جمله نماینده دموکرات در سخنان افتتاح جلسه و لزوم تایید کنگره در مورد کاهش تحریم ها تاکید داشتند .آن ها می گویند امیدواریم ایرانی ها درک کنند هر گونه تغییر و کاهش تحریم ها توسط اوباما لزوما از سوی دولت آینده امریکا اعمال نخواهد شد

در مورد موفقیت توافق جامع با ایران در این جلسه ابزار تردید شد . حسن روحانی از سوی تندرو های داخل کشور تحت فشار است و باید امتیاز های لازم را به او اهدا کرد .مردم ایران نیز در حال فشار اقتصادی و مالی هستند