تست بازیگری بازار تهران - شبکه‌ما

اینجا بازار بزرگ تهران می باشد و از گروهی در آن جا تست بازیگری می گیرند.

تست بازیگری بازار تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

اینجا بازار بزرگ تهران می باشد و از گروهی در آن جا تست بازیگری می گیرند.از آن ها می خواهند که یک جمله ای را بگویند و در نقش یک فردی قرار بگیرند.این نقش هم احساسی و هم خشمگین می باشد.دیگر مانند قدیم تست خنده و گریه از بازیگران نمی گیرند چون این روزها همه این نقش ها رو خوب بلد هستند بازی کنند

البته بماند که این روز ها اصلا تست نمی گیرند و فقط به تیپ و قیافه طرف نگاه می کنند و اگر  خوب بود بازیگر می شود