کنفرانس خبری بازی نفت مسجد سلیمان و ملوان - شبکه‌ما

کنفرانس خبری بازی نفت مسجد سلیمان و ملوان که درهفته پانزدهم لیگ برگذار شد را میتوانید تماشا کنید.

کنفرانس خبری بازی نفت مسجد سلیمان و ملوان

دسته بندی ها:
توضیحات:

کنفرانس خبری بازی نفت مسجد سلیمان و ملوان که درهفته پانزدهم لیگ برگذار شد را میتوانید تماشا کنید. بازی دو تیم قعر جدولی نفت مسجد سلیمان و ملوان با نتیجه 3 بر 2 به نفغ تیم 10 نفره نفت مسجد سلیمان خاتمه یافت تا ملوان همچنان روی نواار ناکامی باشد.
هم اکنون تیم ملوان در رده آخر و تیم نفت مسجد سلیمان در رده چهاردهم جدول لیگ برتر قرار دارد