قتل های دلقک - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  قتل های دلقک 4را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

قتل های دلقک

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  قتل های دلقک 4را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوباره یکی دیگر از دوربین مخفی های دلقک معروف قاتل در این دوربین مخفی با فراهم سازی فضایی ترسناک ودلهره آور مردم را می ترسانند در قسمت اول این دوربین مخفی لوکیشن دستشویی عمومی را انتخاب کرده اند و داخل یکی از این دستشویی ها با مهارت بسیار جسدی را تعبیه کرده اند و خونی که به اطراف پاشیده شده و صحنه حال بهم زن و ترسناکی به وجود آمده است فردی  وارد دستشویی می شود و با دو در بسته ودر بازی که جس و در ودیوار خونی در آن قرا ر دارد مواجه می شود سریع قصد خارج شدن دارد که دلقک از راه می رسد و با جمله تو امروز خواهی مرد به استقبال مرد می رود مرد در را محکم گرفته و نمی گذارد که دلقک وارد شود در همین حین دلقک دیگری از داخل یکی از درهای بسته بیرون می اید و اره برقی خودر ا روشن می کند فرد نیز ترسیده و به گوشه ای پناه می برد و منتظر مرگ می ماند