دوربین مخفی نارنجک - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی نارنجک   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی نارنجک

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی نارنجک   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی پسر جوانی را می بیند که ماسکی بر صورت زده است ودر دستانش نارنجکی دارد سپس او به سمت افرادی که در حال  گذر هستند می رود به محض نزدیک شدن به افراد آنها با دیدن نارنجک در دست این فرد ماسک زده شروع به فرا می کنند و با نهاین سرعت خود را از محل دور می کنند زیرا فکر می کنند که ممکن است هر لحظه نارنجک بترکد و آنها جان خود را از دست دهند در پاره ای از اوقات فرد ماسک زده بعضی از افراد را دنبال می کند و باعث ترس بیشتر این افراد می شود فرد ماسک زده نارنجک به دست از مقابل در های باز فروشگاه ها رد می شود و نارنک خود را بالا می گیرد و صاحبان فروشگاه ها سریعا در را قفل می کنند وآن را می بندند در جمع افرادی که در حال صحبت کردن هستند وارد می شود و همه آنها با دیدن نارنجک فرار می کنند