ساخت و سازهای غیر مجاز - شبکه‌ما

  با توجه به هشدار مکرر مسئولان مبنی بر مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در تهران .

ساخت و سازهای غیر مجاز

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

با توجه به هشدار مکرر مسئولان مبنی بر مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در تهران .حالا مشاهده شده است تعداد بناهای نه چندان چند طبقه بلکه در ارتفاعات نیز افزایش یافته است .

این بناها با چشم غیر مصلح هم قابل مشاهده است . این ساخت و سازهای جدید در حالی که در ارتفاعات البرز به عنوان محدوده  بالاتر از 1800 متر نیز افزایش یافته است .طبق مقررات سال های اخیرمدیریت  شهری تهران هر نوع ساخت و ساز در زمین هایی با ارتفاع بیش از 1800 متر از سطح دریا ممنوع می باشد