نذری دادن وزیر دفاع در منزلش - شبکه‌ما

در کنترل دیابت فقط وزارت بهداشت مسئول نیست و بلکه خیلی دیگر از  وزارت خانه ها و سازمان های دیگر سلامت نیز درگیر هستند مانند...

نذری دادن وزیر دفاع در منزلش

دسته بندی ها:
توضیحات:

در کنترل دیابت فقط وزارت بهداشت مسئول نیست و بلکه خیلی دیگر از  وزارت خانه ها و سازمان های دیگر سلامت نیز درگیر هستند مانند وزارت دفاع

خیلی از این خدمات تشخیی و درمانی با حمایت بیمه ها می تواند ما را از کنترل بیماری نجات دهد.وزارت رفاه در مورد بیماران دیابتی راه کار هایی را انجام دادند و این بیماران به منزل او رفتند.

بیماران می گویند که سرنگ و دارو ها بسیار گران شده است و بیمه فقط 100 تومان آن را می دهد.بیمه گر باید هزینه اموزش را پرداخت کند