آزادراه تهران شمال - شبکه‌ما

اجرای ازاد راه تهران شمال شتاب می گیرد.عظم دولت برای تکمیل این پروژه جدی است .

آزادراه تهران شمال

دسته بندی ها:
توضیحات:

اجرای ازاد راه تهران شمال شتاب می گیرد.عظم دولت برای تکمیل این پروژه جدی است . معاون اول رئیس جمهور امروز به همراه وزیر راه و شهر سازی از ازاد راه در دست ساخت تهران – شمال بازدید کرده است .

اقای جهانگیری با بیان این که برای تامین مالی این طرح اقدامات خوبی صورت گرفته گفت :قطعه نخست این ازاد راه تا دو سال دیگر به بهره برداری می رسد .

وزیر راه و شهرسازی گفت : برای اتمام ساخت پل ها و تونل های قطعه نخست با پیمان کار چینی تجدید قرارداد شده و بقیه کار را پیمان کار ایرانی انجام می دهد