مصاحبه خنده دار با جوان خواننده - شبکه‌ما

اگر همه مصاحبه شونده این قدر خوش اخلاق بودند و خوب صحبت می کردند خیلی خوب بود.

مصاحبه خنده دار با جوان خواننده

دسته بندی ها:
توضیحات:

اگر همه مصاحبه شونده این قدر خوش اخلاق بودند و خوب صحبت می کردند خیلی خوب بود.در این جا از یک متصدی دریافت عوارضی  می پرسند چرا عوارض می گیرید ؟

جوان بدون توجه به این که سوال خبر نگار چی بوده است می گوید می توانم بخونم ؟ صدایم خیلی خوب است

بدون اینکه منتظر جواب خبرنگار شود شروع به خواندن می کند.صدای خوبی نیز دارد.چقدر خوب می شد که همه این طوری شاد بودند و با وجود کار سختی که دارند باز هم می خوانند و می خندند